Project: FROGDIVER 44

Projektet FROGDIVER, även kallad "Röjdykarklockan", påbörjades under hösten 2019 och grundar sig i ett ambitiöst initiativ mellan MALM och medlemmar av 44.Röjdykardivision i Skredsvik, tillhörande 4e Sjöstridsflottiljen. Detta pågående uppdrag är att ta fram en rejäl och pålitlig svensk dykarklocka som helt och hållet kravställts utifrån röjdykares behov och erfarenhet från tuffast möjliga dykuppdrag.

Namnet FROGDIVER 44 syftar till begreppet 'Frogman', det engelska ordet för röjdykare och siffran 44 syftar till klockans storlek i diameter och 44.Röjdykardivisionen. FROGDIVER är, förutom det Schweiziska urverket från Sellita, ritad och utvecklad från grunden av röjdykare och MALM. Klockan kombinerar detaljer från nuvarande och tidigare dykutrustning med en prestanda och användarvänlighet som kravställts av röjdykarna själva.

För att en analog, mekanisk klocka ska vara smidig att använda i mörka och grumliga dykvatten som finns i Sverige krävs bästa möjliga läsbarhet. Klockan förses därför med upphöjda index som har klätts med vit BGW9 lysmassa med en monteringsbrygga för tritiumstavar. Tritiumstavarnas kontinuerliga lyseffekt gör dem mycket populära och användbara i en analog dykarklocka.

Tillsammans med Röjdykare har MALM utvecklat en analog djupmätare som integrerats i klockans boett som komplement till en modern och digital utrustning. Djupmätaren är en så kallad kapillärmätare utan rörliga delar som med hjälp av luft och vatten mäter trycket som klockan utsätts för vid nedstigning. Vatten leds ned i en kanal/slinga via ett hål som borrats genom safirglaset vid klockan 9 position. När klockan utsätts för tryckförändringen vid nedstigning rör sig en luftbubbla medurs längs kanalen som kan avläsas mot en djupskala.

Läs mer om projektet FROGDIVER 44 här. Klockan kommer att tillverkas i begränsad upplaga. 

Är du intresserad av att få mer information? - Anmäl ditt intresse så håller vi dig uppdaterad om nyheter och beställning.