"På MALM strävar vi efter att skapa unikhet. Vi tror på vacker design och det värdefulla i ett väl utfört hantverk."

Marcus Malm, grundare

PRODUKTDESIGN

Allt vi gör, varje klocka vi tar fram och varje idé vi förverkligar vill vi göra på vårat eget sätt. Vi tror att vacker design och exceptionell kvalitet kräver ett grundligt förarbete och en tydlig personlighet. Därför lägger vi ned väldigt mycket tid och engagemang i arbetet att designa och utveckla våra MALM-klockor. Vi kan låta en diffus idé få chansen att bli en skiss med blyerts, som sedan utvecklas till ett digitalt artwork, en teknisk ritning och slutligen en förverkligad produktion. Allt vi gör blir inte förverkligat i produktion, men det som blir det är det absolut bästa vi har gjort. 


 Vi hämtar vår inspiration och våra influenser från olika källor, inte minst från vackra material och svensk kultur. Vi vill kombinera det traditionella hantverket och urmakeriet med en typisk skandinavisk design som står för stilrenhet och kvalitet. Vi vill kombinera designattribut och former från olika tidsepoker, tolka dem och presentera dem på nya sätt. På vårat sätt.

MALM OCH FLYGET

Linköping anses vara Sveriges huvudstad vad gäller luftfart och stridsflyg. Här har majoriteten av Sveriges stridsflyg tillverkats och produktionen av flygplan har spelat en viktig roll i stadens utveckling. Som Linköpingsbaserat klockmärke har vi på MALM en personlig relation till flyget. Vi är själva piloter och MALM's kontakter inom det svenska militärflyget har snabbt kommit att prägla varumärket som idag tillverkar och utvecklar pilotklockor tillsammans med olika stridsflygdivisioner och helikopterskvadroner inom det svenska flygvapnet.

MALM = MINERAL, BERGART

Inspirationen från svenska fjäll och natur lade grunden för varumärket MALM, som betyder mineral eller bergart, och den första kollektionen MALM klockor. Genom ett noggrant urval av vackra stenar har MALM tillverkat sex stycken unika kollektioner i en minimalistisk, skandinavisk design. Tack vare stenarnas naturliga och oregelbundna mönster blir varje klocka helt unik och inte lik någon annan.

PRODUKTDESIGN

Allt vi gör, varje klocka vi tar fram och varje idé vi förverkligar vill vi göra på vårat eget sätt. Vi tror att vacker design och exceptionell kvalitet kräver ett grundligt förarbete och en tydlig personlighet. Därför lägger vi ned väldigt mycket tid och engagemang i arbetet att designa och utveckla våra MALM-klockor. Vi kan låta en diffus idé få chansen att bli en skiss med blyerts, som sedan utvecklas till ett digitalt artwork, en teknisk ritning och slutligen en förverkligad produktion. Allt vi gör blir inte förverkligat i produktion, men det som blir det är det absolut bästa vi har gjort. 


 Vi hämtar vår inspiration och våra influenser från olika källor, inte minst från vackra material och svensk kultur. Vi vill kombinera det traditionella hantverket och urmakeriet med en typisk skandinavisk design som står för stilrenhet och kvalitet. Vi vill kombinera designattribut och former från olika tidsepoker, tolka dem och presentera dem på nya sätt. På vårat sätt.

MALM OCH FLYGET

Linköping anses vara Sveriges huvudstad vad gäller luftfart och stridsflyg. Här har majoriteten av Sveriges stridsflyg tillverkats och produktionen av flygplan har spelat en viktig roll i stadens utveckling. Som Linköpingsbaserat klockmärke har vi på MALM en personlig relation till flyget. Vi är själva piloter och MALM's kontakter inom det svenska militärflyget har snabbt kommit att prägla varumärket som idag tillverkar och utvecklar pilotklockor tillsammans med olika stridsflygdivisioner och helikopterskvadroner inom det svenska flygvapnet. 

MALM = MINERAL, BERGART

Inspirationen från svenska fjäll och natur lade grunden för varumärket MALM, som betyder mineral eller bergart, och den första kollektionen MALM klockor. Genom ett noggrant urval av vackra stenar har MALM tillverkat sex stycken unika kollektioner i en minimalistisk, skandinavisk design. Tack vare stenarnas naturliga och oregelbundna mönster blir varje klocka helt unik och inte lik någon annan.